Voiceblog - textul făcut sunet - cu Sandu Barbu.

INTERVENŢIE RADIO DESPRE "SEXI"

  • Scris de Sandu Barbu

Voiceblog image interlaced[APASĂ PE "CITEŞTE MAI DEPARTE pentru a citi/asculta şi în română]

RADIO INTERVENTION ON 'SEXI'

Call me old-fashioned, and I probably am, but I just don’t get it. Girls are willing to go to any lengths in order to be popular. This isn’t ‘women liberation’, this is slavery. Most girls in school think that if they don’t get attention, they’re as good as dead. So they take acting and dressing (actually undressing) lessons from their role models like Madonna and Lady Gaga and… they smile as they make boys squeal.

Actually… you’re not getting their respect by showing more skin. Yes you’re beautiful, but – and you don’t have to pay any attention to me – you should devote more time to the spiritual, because, this time believe you me, you’re not getting any smarter when you play along with that sexi-sexi drooling men chorus. Just forget this word: sexi. It’s been invented by undercover rapists to fool you into making it easier for them. And finally trust me when I say that the reason we ALL grow old and die is to stress out that inner beauty (if you cherished it) lasts, whereas… ‘sexi’ fades. Those who only feel, forget that there’re higher functions of the brain. Eventually they will turn into old fools. Then what?

So… you still think you wanna put your money on ‘sexi’? OK. But I still think you’re confusing the bedroom with the street. This… is Sandy, trying to kick out the mentally ill from his voiceblog. To the others: a nice day. 

 

Voice:

Sandu BARBU

INTERVENŢIE RADIO DESPRE "SEXI"

Puteţi considera că-s de modă veche, şi poate chiar sunt, da’ pur şi simplu nu înţeleg. Fetele sunt dispuse să meargă oricât de departe pentru a avea popularitate. Asta nu e „descătuşare a femeii”, asta e robie. Majoritatea fetelor de şcoală cred că dacă nu obţin atenţie, sunt ca şi moarte. Aşa că iau lecţii de comportament şi îmbrăcare (de fapt dezbrăcare) de la modelele lor sociale ca Madonna şi Lady Gaga şi... surâd în timp ce-i fac pe băieţi să chiţăie.

De fapt... nu le câştigi respectul arătând mai multă piele. Da, sunteţi frumoase, dar – şi nu trebuie să daţi nici o atenţie spuselor mele – ar trebui să acordaţi mai mult timp părţii spirituale, pentru că, şi de data asta vă rog să-mi daţi crezare, nu vă-nţelepţiţi când jucaţi cum vi se cântă, aici mă refer la refrenul bărbătesc bălos de „sexi-sexi.” Pur şi simplu uitaţi acest cuvânt, „sexi.” A fost inventat de violatori sub acoperire pentru a vă păcăli să faceţi treaba mai uşoară pentru ei. Şi în final credeţi-mă când spun că motivul pentru care TOŢI îmbătrânim şi murim este pentru a sublinia faptul că frumuseţea interioară (dacă ai cultivat-o) durează, câtă vreme „sexi-ul” se ofileşte. Cei care doar simt, uită că există funcţii superioare ale creierului. În cele din urmă se transformă în bătrâni proşti. Şi atunci ce mai fac?

Deci... încă vă gândiţi să investiţi în „sexi”? Bine. Dar încă sunt de părerea că voi confundaţi dormitorul cu trotuarul. Aici... Sendi, care încearcă să-i dea afară pe cei bolnavi mental de pe blogul său. Celorlalţi: o zi bună.

Voce:

Sandu BARBU

Add comment


Security code
Refresh

Bloguri, Bloggeri si Cititori